1. Vergoeding extra sessies

Vanaf januari is er bij een verwijzing vanuit Psy-net de mogelijkheid om meer dan 5 sessies te vergoeden. Elke instelling heeft zijn eigen afspraken rond het verloop van de uitbreiding na de eerste 5 sessies. Om deze helder te communiceren naar de studenten en de therapeuten is er per instelling een document “informed consent en richtlijnen” opgemaakt. Hierin zijn zowel de algemene als de instelling specifieke afspraken opgenomen. De studenten die vanaf januari worden verwezen, zullen dit document ook meekrijgen.  

Omwille van de nieuwe afspraken, is het niet meer nodig om een feedbackformulier (na de eerste 5 sessies) te bezorgen aan de verwijzer. Uiteraard kan dit formulier vrijblijvend gebruikt worden. De verwijzers blijven graag feedback krijgen. Echter hoe die feedback tot bij hen komt (telefonisch, via mail, …) is voor ieder een eigen keuze.

2. Facturatie

De vergoeding zal vanaf 2021 rechtstreeks via de instellingen gebeuren. Dit betekent dat de facturen rechtstreeks naar de instelling van de student moeten worden verstuurd.  De informatie over opmaak van factuur zal je terugvinden in het document “informed consent en richtlijnen”.

De begeleidingen die zijn opgestart in 2020 en nog lopende zijn in 2021 zullen als volgt worden gefactureerd:

 • De sessies die werden gerealiseerd in 2020, factureren naar Psy-net en hiervoor graag al een factuur opsturen. 
  • Facturatiegegevens:AUHA (Psy-net)
   • Middelheimlaan 1
   • 2020 Antwerpen
   • met vermelding van 50/WEBPSY/ASPS
  • Te versturen naar daniel.boeykens@uantwerpen.be
 • De resterende sessies die in 2021 zullen plaatsvinden, factureren naar de instelling van de student (volgens de facturatierichtlijnen beschreven in de informed consent en richtlijnen).

De instellingen die voordien werkten met rechtstreekse betaling via de studenten, zullen nu ook overschakelen naar facturatie. Hiervoor wordt er een overgangsfase voorzien. De studenten die reeds hun sessies rechtstreeks betalen, zullen dit verderzetten. Bij nieuwe aanmeldingen zal er met facturatie worden gewerkt.

3. Document “informed consent en richtlijnen”

De studenten die vanaf januari worden verwezen, zullen het document van hun instelling meekrijgen. Ter verduidelijking van de afspraken kan je dit document per instelling raadplegen op onze website onder de map “downloads voor iedereen”. 

Bij vragen kunnen jullie ook steeds terecht bij de verwijzer en uiteraard ook bij Psy-net.