Facturatie

Facturatie externe begeleiding student

De betaling per consult bedraagt maximum 70 EUR. Als een te factureren consult wordt beschouwd: de fysieke of digitale ontmoeting tussen de externe psychotherapeut en de student gedurende een tijdsperiode van 45min tot 1u. Indien de psychotherapeut zijn/haar kostprijs per consult wilt veranderen, dient hij/zij Psy-net hiervan op de hoogte te brengen via info@psy-net.be.

De kostprijs dat aan Psy-net wordt aangerekend voor een sessie kan niet hoger liggen dat het tarief dat ook aan andere cliënten wordt aangerekend.
Facturatie gebeurt enkel voor effectief uitgevoerde consulten. Consulten die de student annuleert of waarop de student niet aanwezig is zonder verwittiging en er dus geen fysieke of digitale ontmoeting is ontstaan tussen de externe psychotherapeut en de student, worden niet vergoed door Psy-net.

De eigen bijdrage van de student bedraagt 5 euro per gesprek voor de aantal sessies opgenomen in de informed consent. Het resterende bedrag wordt gefactureerd aan de onderwijsinstelling.

Facturen die na 15 december binnen komen worden pas betaald in het volgende boekjaar. Gelieve de facturen zoveel als mogelijk binnen het boekjaar in te dienen. De betaaltermijn is maximum 30 dagen. In de maanden juli en augustus kunnen er zich vertragingen voordoen. Voor de betaling van facturen voor de zomersluiting, gelieve de facturen door te sturen vóór 15 juni.

Elke onderwijsinstelling hanteert zijn eigen facturatieprocedure. De procedures rond facturatie zijn ook opgenomen in het document ‘Informed consent en richtlijnen voor verwijzing therapeut’’ en vind je hier per instelling

Facturatie deelname aan een netwerkmoment

Psy-net voorziet voor een deelname aan een netwerkmoment (ontmoetingsmoment) een vergoeding van 60 euro per uur (inclusief BTW). Indien het event doorgaat op locatie, wordt er voor verplaatsingskosten een forfaitaire vergoeding van 60 euro (inclusief BTW) voorzien. In de samenwerking met groepspraktijken kan er voor 2 deelnemers een vergoeding voorzien worden.

De vergoeding van netwerkmomenten factureert de psychotherapeut zelf aan Psy-net met onderstaande facturatiegegevens:

Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vzw (Psy-net)
T.a.v. het secretariaat
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
met vermelding van 50/WEBPSY/ASPS

De factuur kan opgestuurd worden naar info@psy-net.be