Overzicht trainingen

PSYNET Sociale vaardigheidstraining verdieping najaar 2018

De sociale vaardigheidstraining verdiepend richt zich tot studenten die willen evolueren naar meer assertief gedrag door zeer praktisch aan de slag te gaan met sociale vaardigheden via oefeningen.

Er is ruimte voor het oefenen van vaardigheden door situatieanalyse, observatie, rollenspel enz… Afspraak daarbij is dat iedereen uitgenodigd wordt tot het verleggen van zijn/haar grenzen … maar dat die grenzen niet door anderen worden geschonden. Aan het einde van elke bijeenkomst worden de individuele doelen en bijbehorende oefenactiviteiten geherformuleerd.

Periode

6 sessies: dinsdag 6/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 4/12 - 11/12/2018
Telkens van 18u00 - 20u00

Details

geen inschrijvingsgeld

Trainer

Paul Fivez, trainer - coach - trainer sociale vaardigheidstraining verdiepend

Locatie

Karel de Grote hogeschool - campus Zuid

Brusselstraat 45 

2000 Antwerpen

lokaal Z.02.04

*
*
*
*
Extra uitleg

Lijkt deze training interessant voor jou?

Via dit contactformulier kan je meteen een afspraak maken voor een intakegesprek bij de studentenvoorzieningen van je eigen universiteit of hogeschool.