Overzicht trainingen

Sociale vaardigheidstraining basis en verdieping juli 2020 online

De sociale vaardigheidstraining richt zich tot studenten die willen evolueren in het hebben van een betere relatie met zichzelf en met anderen.

In deze online training krijg je krachtige hulpmiddelen aangereikt om beter met jezelf en met anderen om te gaan. Door middel van verschillende denkkaders, technieken en oefeningen leer je effectiever te communiceren en meer grip te hebben op je gedachten, gevoelens en gedrag. Je leert je denken, voelen en doen te wijzigen zodat je je beter in je vel voelt in verschillende contexten.

Tijdens deze training wordt via een online platform een veilig groepsklimaat geschept waarin voldoende aandacht gaat naar kennismaking en laagdrempelige interactie met elkaar. Elke deelnemer krijgt ook de ruimte om persoonlijke leerdoelen te formuleren.

Deze training werkt met het principe van de dubbele spoor:

·         Een duidelijk oefenprogramma dat jou cognitieve en emotionele vaardigheden aanleert

·         Een veilige leeromgeving die jou steunt en stimuleert in je persoonlijke ontwikkeling

Na deze training heb je een beter zicht op je cognitieve en emotionele vaardigheden, kan je verschillende technieken inzetten om je denken, voelen en doen positief bij te sturen en heb je meer controle in sociale interacties.

Periode

  • Data: dinsdag 7 juli 2020 en vrijdag 10 juli 2020
  • Aantal sessies: 2 sessies
  • Tijdstip: Telkens om 10u-17u (met een uur middagpauze)
  • Deadline inschrijvingen: maandag 29 juni 2020

Details

geen inschrijvingsgeld

Trainer

Saf Perdaens, psycholoog - coach - trainer sociale vaardigheidstraining basis

Locatie

online (het digitaal communicatiekanaal wordt later meegedeeld)

*
*
*
*
Extra uitleg

Lijkt deze training interessant voor jou?

Via dit contactformulier kan je meteen een afspraak maken voor een intakegesprek bij de studentenvoorzieningen van je eigen universiteit of hogeschool.