Informed consent en richtlijnen van de instellingen

Indien een student verwezen wordt naar een privé externe begeleider/ psychotherapeut, dient de verwijzer van de betrokken onderwijsinstelling de student een informed consent te laten invullen. Bij een verwijzing via Psy-net krijgt de student het document ‘Informed consent en richtlijnen’ mee.

Dit document is per instellingen opgemaakt en is ook terug te vinden op de website van Psy-net. Hierin zijn de richtlijnen voor de student en psychotherapeut opgenomen, alsook de aantal consulten waarvoor de onderwijsinstelling een vergoeding voorziet. Indien er onduidelijkheid is over het aantal consulten waar student nog recht op heeft, gelieve steeds de verwijzer van de instelling waar de student studeert, te contacteren. Studenten krijgen van Psy-net gedurende heel hun studieloopbaan één keer een financiële ondersteuning voor een externe begeleiding.

De psychotherapeut kan enkel een begeleiding factureren aan Psy-net indien hij/zij deze informed consent van student ontvangen heeft. Verwijzingen zonder informed consent of verwijzingen door andere personen buiten de aangewezen verwijzers zijn niet geldig. De psychotherapeut kan voor deze niet geldige verwijzingen aldus niet uitbetaald worden.

Informed consent voor verwijzing psychiater