Over Psy-net

Bijna één vijfde van de studentenpopulatie wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische problemen. Voor de meer dan 40.000 studenten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) betekent dit een belangrijke vraag naar opvang en hulpverlening. Psy-net is het antwoord op deze groeiende problematiek van geestelijke gezondheidszorg onder studenten.

Psy-net is een samenwerkingsverband tussen alle studentenbegeleiders en -psychologen en externe psychotherapeuten en trainers. Met behulp van het netwerk kan de student snel en efficiënt worden geholpen.

Psy-net zorgt eveneens voor vorming en supervisie van studentenbegeleiders en studentenpsychologen.

Wat kan Psy-net voor een student betekenen?

Psy-net heeft een samenwerking uitgebouwd met externe therapeuten en trainers. Zij zorgen voor een aanvullend therapeutisch aanbod en begeleiden verschillende groepstrainingen.

Voor individuele begeleiding kan de student in eerste instantie bij de studentenbegeleiders en -psychologen van zijn eigen universiteit of hogeschool terecht. Zij zullen een intakegesprek regelen en kijken welke hulpverlening er nodig is. Bekijk de lijst van participerende scholen hier.

Voor een groepstraining kan de student het groepsaanbod bekijken.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwigheden.