Centrum ZitStil

Laatst bijgewerkt op: 13/03/2023

Groepsaanbod voor studenten

Verwijzen studenten naar hun groepsaanbod (o.a. ‘Studeren met ADHD’): Proefproject 2022-2023 met informed consent vanuit Psy-net 

 

Samenwerkingsafspraken:

Wijze van aanmelding/ inschrijving

  • Student meldt aan per email via info@zitstil.be in bijlage document ‘Informed consent en richtlijnen’
  • ZitStil bezorgt aan de hand van info op document ‘informed consent’ een factuur aan de instelling voor het resterend bedrag

Vergoeding sessies

  • Student betaalt 2,5 euro per sessie en betaalt alle sessies voor de start van de groepssessies
  • Het resterend bedrag betaalt de instelling
  • De sessies waarop student niet aanwezig is, worden ook vergoed met 2,5 euro door de student en de rest door de instellingen. In dit proefproject zouden we proberen extra in te zetten op motivatie van de student voor de start van de sessies.
   • Indien er een intakegesprek moet voorafgaan aan de groepssessies (bij de externe therapeut), dan betaalt de student zijn deel en de instelling het resterend bedrag (max 70 euro)

Het verloop van de verwijzingen wordt door de werkgroep mee opgevolgd en op het einde van het academiejaar geëvalueerd met centrum ZitStil en de verwijzers

Data groepsaanbod:

  • ZitStil_kalenderVoorjaar2023print-2.pdf
  • ‘Studeren met ADHD’
   • Data 2023 ‘Studeren met ADHD’ (online): vrijdag 03/03 – 17/03 – 31/03 – 21/04 – 05/05 en 26/05/2023 Aanvang: 14u30 (tot 16u30)
   • Kostprijs:
    • 144 euro(met Psy-net lidmaatschap voor alle studenten): student betaalt 15 euro en instelling 129 euro
    • https://www.zitstil.be/antwerpen/01-04-2022-studeren-met-adhd-online/
  • Ander groepsaanbod:
   • Zie website (bv uitstelgedrag, plannen en organiseren, …)

Groepsaanbod inkopen en organiseren binnen de instelling

    • Op vraag van een instelling
    • Groepsaanbod ‘Studeren met ADHD’ in opdracht
     Prijs: 1.920 Euro voor 6 sessies van 2u.
     Max aantal deelnemers = 10

 

Vorming en consult voor studentenbegeleiders/ zorgcoördinatoren

 • Inleefsessie ‘ADHD-experience’: zie onder ‘Lerend Netwerk’
  • Prijs: 450 Euro – duur 3u
   Max aantal deelnemers = 20
 • Vorming/ supervisie rond het groepsaanbod: 15 september 2022
  • Tijdens de vorming wordt dieper hoe een vorming voor studenten kan opgebouwd worden en aan waar men rekening moet houden om tegemoet te komen aan de noden van studenten met ADHD.
   Prijs: 450 Euro  – duur 2,5 à 3u
   Max aantal deelnemers = 25
 • Consultgesprek:

Informatiesessie ‘Studeren met ADHD’ organiseren voor studenten-ouders of docenten

 • Prijs: 380 Euro – Duur: 2,5 à 3u