Het Raster

Laatst bijgewerkt op: 28/03/2023

Samenwerkingsafspraken Psy-net – Het Raster

 • Begeleidingen binnen Pilootproject R NXT LVL 
 • Samenwerking Psy-net – Het Raster academiejaar 2022-2023

Begeleidingen binnen Pilootproject R NXT LVL (Zie in bijlage PPT)

 1. Doelgroep:
  • Nood aan lage frequentie maar langere periode begeleiding
  • Leeftijd 18-25: transitieleeftijd voor studeren en werken
 2. Begeleiding
  • Coachen en ontwikkelen netwerk en autonomie
  • Lage frequentie maar langere periode begeleiding
  • Volgen studenten op tot 25 jaar, ook als ze stoppen met studeren en gaan werken
 3. Nieuwe aanmeldingen
  • Wanneer het Raster terug ruimte heeft voor een nieuwe aanmelding binnen het pilootproject, zal Het Raster dit doorgegeven aan Psy-net.
 4. Wijze van aanmelding
  • Aanmelden tussen 18 jaar en 22 jaar
  • Motivatie van de student
  • Warme overdracht: benoemen van de hulpvragen
 5. Wijze van opstart begeleiding
  • Intakegesprek
  • Opstartfase: In het begin wordt wisseltraject geopend om na te gaan of de hulpvraag van de student kan opgenomen worden binnen dit project. Hiervoor zijn meerdere gesprekken nodig (5/6 gesprekken) en hiervoor wordt een periode van 3- 5 tal maanden voorzien
  • Indien studenten niet in aanmerking komt voor dit traject , wordt verder advies gegeven rond passend aanbod. Bij de huidige aanmeldingen voor het project werden studenten op de wachtlijst geplaatst voor het regulier begeleidingsaanbod.
 6. Wijze van opvolging lopende begeleidingen
  • Afhankelijk van noden van de student en toestemming van de student kan het een meerwaarde zijn om af te stemmen tussen de begeleider van Het Raster en de zorgcoördinator van de onderwijsinstelling

Samenwerking Psy-net – Het Raster academiejaar 2022-2023

Verkennen van de mogelijkheid om met Het Raster het groepsaanbod verder te ontwikkelen, vorming te organiseren en expertise uit te wisselen.

 • 3 bijeenkomsten organiseren: dec 2022, jan 2023, februari 2023
  • sessie 1: groepsaanbod verder uitwerken met expertise en input van Het Raster
  • sessie 2: vorming ASS en relaties
  • sessie 3: vorming ASS en Stres
 • expertise uitwisseling/ intervisiemoment tussen de instellingen