Samenwerkingsafspraken Psy-net met Prof. Dr. M. Morrens – UPC Duffel

Laatst bijgewerkt op: 20/10/2023

Beschikbaarheid consultmomenten voor studenten

 • Elke woensdag, 3 consulten per week, kan later worden uitgebreid naar 4 per week
 • Ook voor Engelstalige studenten
 • Locatie: Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel
 • Adres: Stationsstraat 22c, 2570 DUFFEL

Vergoeding sessies

 1. Studenten betalen zelf de sessies
  • Student betaalt sessie, gewoon tarief, en normale terugbetaling via de mutualiteit.
  • Studentenbegeleiders informeren de student op voorhand over de wijze van vergoeding sessies
 2. De onderwijsinstelling kan, indien wenselijk, financieel tussenkomen
  • Dit wordt rechtstreeks geregeld met de student (niet via facturatie door de psychiater aan de instelling)

Wijze van aanmelding

 • Verwijzing gebeurt enkel via ‘de verwijzers’ binnen Psy-net (studentenbegeleiders/ -psychologen)
 • De verwijzing gebeurt aan de hand van een “verwijzingsdocument psychiater”
  • Dit document omvat twee luiken
   • informed consent en richtlijnen student
   • relevante informatie in het kader van de verwijzing
  • Het verwijzingsdocument is instelling-specifiek opgemaakt en beschikbaar in het Nederlands en Engels
  • Bij het mailen van het verwijzingsdocument is het belangrijk om rekening te houden met beroepsgeheim en GDPR.
   • In het verwijzingsdocument is er via ‘informed consent en richtlijnen voor de student’ een goedkeuring van de student om info door te geven en zijn de concrete afspraken ook met de student besproken
   • In het verwijzingsdocument worden de relevante gegevens samen met de student ingevuld.
   • De verwijzer vermeldt aan de student dat het verwijzingsdocument wordt gemaild naar de psychiater met student in cc en dat zij/ hij daarna zal worden gecontacteerd voor een afspraak.
 • De verwijzer mailt verwijzingsdocument, met toestemming van de student en student in cc, naar Prof. Dr. Morrens, : manuel.morrens@uantwerpen.be
 • Dr Morrens bekijkt de aanmelding en stuurt ze dan door naar de ASO (artsen-specialist in opleiding) die ze dan inplant in haar/zijn agenda.