Privacy

Privacyverklaring Psy-net

Bescherming van persoonsgegevens

Psy-net hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.
In deze Privacyverklaring informeert Psy-net je over de wijze waarop het met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij proberen hierbij zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wetgeving en de regelgeving tegemoet te komen.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke – Gegevensfunctionaris voor gegevensbescherming

Psy-net, Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen, vertegenwoordigd door coördinator Nathalie Van Den Broeck, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. De coördinator heeft een kantoor in de Ellermanstraat 81, 2060 Antwerpen en is per mail bereikbaar op info@psy-net.be. 

Garanties bij verwerking van persoonsgegevens

·       Onder persoonsgegevens verstaan wij voornaam, achternaam en e-mailadres.

Optioneel kunnen wij ook nog volgende gegevens verzamelen: adres, telefoonnummer, pasfoto en onderwijsinstelling.

·       Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering.

·       De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

·       De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.

·       Psy-net treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens

Psy-net licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens.  Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

·       Doel: Aanmaken van een account voor gebruik van onze website

Rechtsgrond: belangenafweging

Na het aanmaken van een account krijg je toegang tot een groter deel van de website.

Andere leden hebben een beter zicht op jouw werkgebied, wat de samenwerking vergemakkelijkt.

·       Doel: Nieuwsbrief en mailings

Rechtsgrond: belangenafweging

Wij versturen deze nieuwsbrieven en mailings om de leden goed te blijven informeren.

Bij ontvangst van zo’n e-mail, is er altijd de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven.

Bewaartermijn

Psy-net bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig.

Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de toegestemde termijn.

Persoonsgegevens van studenten worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met Psy-net, mogelijks langer mits uitdrukkelijke toestemming daartoe door de student in kwestie of op basis van een wettelijke rechtsgrond.

Persoonsgegevens van Psy-net-medewerkers worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met Psy-net, met uitzondering van die gegevens waarvoor de persoon zelf de toestemming heeft gegeven tot een langere bewaartermijn en met uitzondering van die gegevens die op een wettelijke basis langer moeten worden bewaard. 

Persoonsgegevens van derden worden bijgehouden voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de aangegane afspraken.

Persoonsgegevens verwerkt naar aanleiding van mailing worden bewaard gedurende de daartoe door de betrokkene toegestane termijn.

Rechten van de betrokkene

Als  betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen.

Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming.

Alle informatie hierover vind je terug op de website van GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht bij info@psy-net.be. 


Cookiebeleid Psy-net

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal een vervaltermijn. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan.

Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en zo jouw bezoek aan onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden je daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in de browser.

Psy-net gebruikt drie soorten cookies:

1) Cookies voor functionele doeleinden

Psy-net gebruikt een CMS op basis van ASP.NET om de inhoud van de website up-to-date te houden. Deze software maakt gebruik van één functionele cookie. Dit wil zeggen dat deze cookie noodzakelijk is voor het goed functioneren van deze website. Deze cookie kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.

2) Cookies voor analytische doeleinden

Psy-net gebruikt daarnaast ook Google Analytics en Google Tagmanager voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie die door Google Analytics wordt verzameld is bovendien volledig anoniem, ook de IP-adressen worden geanonimiseerd.

3) Cookies voor marketing doeleinden

Psy-net gebruikt een beperkt aantal cookies voor marketingdoeleinden. Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers over websites heen te volgen. Dit met de bedoeling om advertenties beter af te stemmen op de interesses en noden van de bezoeker.

Kan je cookies vermijden of verwijderen?

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat instellen via de internetopties van je browser. Bij de tab ‘privacy’ kan je specifiëren welke cookies je al of niet wenst te ontvangen.

Cookies verwijderen kan ook via de internetopties van je browser, via ‘browsegeschiedenis verwijderen’.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwigheden.