Een interprofessioneel netwerk rond mentale gezondheid van studenten in Antwerpen

Psy-net is een interprofessioneel netwerk rond mentale gezondheid, enerzijds om kwalitatief sterke opvang voor studenten te garanderen, anderzijds om expertise uit te wisselen tussen de verschillende partners in de geestelijke gezondheidszorg rond studenten.

Getrapt zorgaanbod

De stap naar de psychosociale begeleiding vindt plaats op initiatief van de student of na doorverwijzing. Studenten nemen zelf het initiatief om zich aan te melden.

We streven naar een netwerk, waarbinnen vlot verwezen kan worden. Het psychosociaal begeleidingstraject voor studenten wordt georganiseerd volgens het principe van getrapte zorg.

Fase 1

De verschillende diensten studentenbegeleiding binnen de onderwijsinstellingen, spelen hierin een cruciale rol. In deze diensten werken studentenbegeleiders, psychologen en psychotherapeuten, die gefocust zijn op het voorkomen en behandelen van studie- en psychologische problemen bij studenten. Zij beschikken onder andere over kennis en expertise inzake studieprocessen en de wisselwerking hiervan met psychische problemen, zijn vertrouwd met de problematiek van functiebeperkingen, en met het domein van studiekeuze en heroriëntering.

Fase 2

In een volgende fase van het begeleidingstraject kan er beroep gedaan worden op verschillende vormen van hooggekwalificeerde  begeleiding buiten de hogeschool. Om een gepast beroep te kunnen doen op deze specialistische begeleiding heeft Psy-net een gediversifieerd netwerk van externe begeleiders, zorg- en hulpverleners of andere professionals die aan specifieke kwaliteitscriteria voldoen.

Psy-net heeft een samenwerkingsovereenkomst met een groep van privé-psychotherapeuten die in een specifieke problematiek gespecialiseerd zijn en individuele psychotherapie voor studenten verzorgen, buiten de betrokken onderwijsinstellingen. Voor de studenten die verwezen worden door de studentenbegeleiders/ psychologen naar privé therapeuten, met een document ‘Informed consent’, wordt er gedeeltelijk een vergoeding vanuit Psy-net voorzien.

Uitbreiden en versterken van de samenwerking met externe partners

We zijn op zoek naar externe partners om zo gericht mogelijk en zo snel mogelijk door te verwijzen.

Indien je graag werkt met de doelgroep studenten en mee je schouders wil zetten in het realiseren van een vlotte toegankelijkheid voor de studenten, kan je contact opnemen met Psy-net.

Er zijn enkele basisvoorwaarden om aan te kunnen sluiten als privé-therapeut:

  • Je hebt een bachelordiploma en een bijkomende vierjarige therapie-opleiding
  • Je bent psycholoog, orthopedagoog of arts met een bijkomende therapie-opleiding
  • Je bent psycholoog of orthopedagoog met specifieke expertise en ervaring in autisme of ADHD begeleidingen
  • Je bent bereid om op regelmatige basis een nieuwe student aan te nemen

We bieden jou

  • Een netwerk van studentenbegeleiders/ -psychologen en  externe therapeuten/ hulpverleners
  • Jaarlijks een ontmoetingsmoment om netwerkpartners beter te leren kennen en voorzien een vergoeding voor de deelname
  • Vormingsmomenten waar je gratis aan kan deelnemen

 Interesse? We verkennen dan samen de mogelijkheden rond samenwerking en verwijzingen.