Groepsaanbod onderwijsinstellingen

Naast individuele begeleiding, organiseren de onderwijsinstellingen ook groepssessies, trainingen en activiteiten rond mentaal welzijn. Het gaat om thema’s waar studenten wel eens mee kunnen worstelen in hun studieloopbaan. De studenten kunnen gratis deelnemen aan de sessies binnen hun eigen onderwijsinstelling. De studenten vinden alle informatie terug op het studentenportaal van hun onderwijsinstelling. Op de website van Psy-net vinden de studenten onder ‘Ons aanbod’ ook de contactgegevens van hun onderwijsinstelling.

Het groepsaanbod wordt op verschillende niveaus georganiseerd: psycho-educatie, vaardigheidstrainingen, peersupport/ ervaringsleren en groepstherapie. Volgende thema’s worden o.a. aangeboden: mindfulness, relaxatie, stressreductie, piekeren, slaapproblemen, empowerment, verbindende communicatie, faalangst, uitstelgedrag, assertiviteit, veerkracht, zelfzorg, zelfbeeld, … Hiernaast is er ook een specifieke aanbod voor studenten met ASS of ADHD.

De onderwijsinstelling hebben een wisselend groepsaanbod, waarbij er rekening wordt gehouden met de noden van de studenten. De inbedding van dit aanbod binnen de eigen instelling, met een directe samenwerking met studentenbegeleiders/ -psychologen, faciliteert vroegdetectie en biedt extra mogelijkheden wat betreft de begeleiding van studenten met mentale moeilijkheden.

Hieronder vind je een overzicht van het aanbod per instelling.

Universiteit Antwerpen

Lees verder

AP Hogeschool Antwerpen

Lees verder

Karel de Grote Hogeschool

Lees verder

Antwerp Maritime Academy

Lees verder

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Lees verder

KU Leuven Campus Antwerpen

Lees verder

Thomas More Antwerpen

Lees verder